13Decembrie2017

Europa.MD

Ești aici: Home Media Emisiuni TV & Radio Puncte de Reflecție: Invitați Ian Feldman, Președintele Consiliului Pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității și Victoria Bucătaru, Director de Programe APE. 16.06.2016

Puncte de Reflecție: Invitați Ian Feldman, Președintele Consiliului Pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității și Victoria Bucătaru, Director de Programe APE. 16.06.2016

Ciclul de emisiuni consecrate Legii 121 Cu privire la  Asigurarea Egalității . Radio Vocea Basarabiei.16.06.2016

Disclaimer:

Aceasta emisiune este realizat  în cadrul proiectului “Instruirea asistenților sociali, reprezentanților societății civile din localități și ai mass-mediei regionale în domeniul prevenirii, raportării și combaterii cazurilor de discriminare la nivel regional și local”, cu suportul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO) conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). 

Opiniile exprimate aparţin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR)

PARTENERI

       Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation (ACGRC)
           Promolex