13Decembrie2017

Europa.MD

Ești aici: Home Despre Europa.md

Cine suntem

EUROPA.MD este un portal neguvernamental, apolitic şi necomercial, lansat la 5 iunie 2006 în cadrul programului  "Initiative Europene" al Fundaţiei Soros-Moldova.

Portalul EUROPA.MD oferă informaţii referitor la evoluţiile politice, economice şi sociale ale Uniunii Europene în general şi a statelor membre în particular. De asemenea,  EUROPA.MD serveşte drept o sursă de informaţii privind progresele R. Moldova în contextul aspiraţiilor sale de integrare europeană, axată pe monitorizarea implementării angajamentelor asumate de către R. Moldova vis-a-vis de Uniunea Europeană pe dimensiunea bilaterală şi multilaterală.

Pagina web EUROPA.MD reprezintă un conglomerat de resurse analitice şi academice, interviuri şi comentarii, rapoarte oficiale şi neoficiale. O atenţie deosebită este acordată rubricii Armonizarea Legislaţiei, unde puteţi găsi documente/rapoarte ce ţin de alinierea standardelor moldoveneşti la cele europene. (Lista documente/rapoarte o găsiţi ataşat)

Adiţional rolului de sursă de informaţie şi analiză, portalul se manifesta şi ca o punte de legătură între utilizatorii din sectorul guvernamental şi nonguvernamental. Portalul EUROPA.MD oferă informaţii privind diverse burse şi oportunităţi de cooperare atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional.

EUROPA.MD se adresează şi cetăţeanului simplu, pentru a-l familiariza cu valorile unei democraţii europene şi informa despre paşii pe care ii face Republica Moldova in calea sa spre integrarea europeana.

Pagina web EUROPA.MD este actualizată în fiecare zi, iar pe parcurs conţinutul portalului va fi suplimentat semnificativ.

Portalul EUROPA.MD este administrat de către Asociaţia pentru Politica Externă cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.

PARTENERI

       Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation (ACGRC)
           Promolex