13Decembrie2017

Europa.MD

Ești aici: Home Armonizarea Legislaţiei

Categorie: Armonizarea Legislaţiei

UNDP Moldova Project Support to Parliamentary Development in Moldova

This report carries out an assessment of the role of the Parliament of Moldova in the process of European integration – a political goal for all parliamentary political parties in a country whose present governing coalition came to power with an ambitious prointegration agenda. European integration is a broad and sophisticated process that implies profound and comprehensive reforms, which should change the society forever.

Descărca în format PDF

Categorie: Armonizarea Legislaţiei

Procedura privind condiţiile pentru producerea, transportul şi vânzarea cărnii de pasăre în târgurile şi pieţele agroalimentare, „Consolidarea Capacităţilor Instituţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene”. PNUD Moldova

Fermierii care deţin şi sacrifică păsări de curte în fermă şi care comercializează carne de pasăre la nivelul târgurilor şi pieţele agroalimentare organizate periodic de către autorităţile raionale trebuie să fie supusi controalelor veterinare oficiale şi trebuie să fie înregsitraţi sanitar veterinar la DSVSPOA raională. Pentru sacrificarea şi obţinerea cărnii de pasăre la nivelul fermei trebuie să fie respectate condiţiile stabilite în anexa nr. I din Regulamentul Parlamentului European nr. 852/2004 privind regulile generale de igiena aplicabile alimentelor. La nivelul fermei vor fi sacrificate numai pasari sănătoase care nu suferă de boli ce se pot transmite prin intermediul cărnii şi al altor produse din carne, a căror stare de sănătate se atestă prin completarea de către medicul veterinar a „Fişei de sănătate a animalelor”.

Descărca în format PDF

Categorie: Armonizarea Legislaţiei

Procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă a produselor alimentare de origine animală, „Consolidarea Capacităţilor Instituţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi I

Prezenta procedură a fost elaborată în vederea stabilirii modalităţii de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activitaţilor de vânzare directă de produse primare de origine animală în conformitate cu prevederile ale art. 1 alin. (4) ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare . Aceste prevederi nu se aplică produselor primare obţinute de către micii producători şi care sunt destinate consumului propriu.

Descărca în format PDF

Categorie: Armonizarea Legislaţiei

Ghid privind Autorizarea Abatoarelor de mica capacitate, „Consolidarea Capacităţilor Instituţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene”. PNUD Moldova

Hotărârea de Guvern nr. 435/2010 care transpune în legislaţia naţională Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004 care stabileşte condiţiile speciale de igienă ale produselor alimentare de origine animală prevede condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru sacrificarea animalelor în abatoare. În conformitate cu prevederile acestui act normativ, în funcţie de capacitatea de sacrificare şi tipul activităţilor desfăşurate, este permisă o flexiblitate a aplicării acestuia, în sensul dimensionării spaţiilor sau realizarea fluxurilor tehnologice şi a echipamentelor.

Descărca în format PDF

PARTENERI

       Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation (ACGRC)
           Promolex